ข่าวประชาสัมพันธ์
ดูทั้งหมด
 

smart team 1300

 • 06/11/2560
 • view 102

พม.ห่วงใยประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลุ่มเสีี่่ยง ที่เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง ปี 60 พร้อมแนะผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด

 • 03/11/2560
 • view 64

การประชุมระดมสมองในการพัฒนาระบบงาน

 • 31/10/2560
 • view 66

การหารือการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการจัดทำและพัฒนาระบบการับแจ้งเหตุช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศและการค้ามนุษยื ผ่าน SMS และเลขหมายโทรศัพท์เบอร์เดียวทั่วโลก

 • 17/10/2560
 • view 54

ประชุม CASE ร่วมกับสถานเอกอัครราชฑูตอังกฤษ

 • view 63

การเตรียมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานประสานส่งต่อความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมในภาวะวิกฤตภายหลังการลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. สตช.แลการประชุมการเตรียมพิธีลงนามความร่วมมือการดำเนินงานจัดทำและพัฒนาระบบแจ้งเหตูช่วยเหลือคนไทยในต่า

 • 31/08/2560
 • view 103